Neurologiska diagnoser och symtom

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar. Neuro arbetar brett, för att alla med neurologisk diagnos ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Oavsett diagnos har vi mycket gemensamt.

Du är inte ensam hos oss.

Neurologiska diagnoser A-Ö

Innehållsansvarig: Ingela Wettergrund