Närbild på man som stödjer hakan i händerna och tänker.
Hjärnans kognitiva förmågor handlar om att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den. (Modellen på bilden har inte något samband med texten på sidan.) Foto Peder Björling.

Kognition

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Lindrig kognitiv nedsättning kan innebära minnesproblem eller andra utmaningar med sin tankeförmåga.

Lindrig kognitiv nedsättning kan vara ett symtom till följd av en neurologisk diagnos, skallskada eller stressrelaterade diagnoser.

En nedsättning av den kognitiva funktionen är en osynlig funktionsnedsättning som kan ge svårigheter som inte är lika uppenbara som de fysiska. Det handlar om hjärnans kognitiva förmågor: att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den.

Att ha en kognitiv funktionsnedsättning behöver inte innebära att man också har en nedsatt begåvning. En person med kognitiva svårigheter kan ha problem med att skriva och förstå skriven text och göra beräkningar. Om det bara handlar om minnesstörningar kan det vara svårt att skilja en lindrig kognitiv nedsättning från "normalt åldrande". 

Kognitiva svårigheter

  • Svårigheter att minnas det man tidigare kommit ihåg
  • Bristande simultankapacitet
  • Nedsatt koncentrationsförmåga
  • Nedsatt uppmärksamhet
  • Det tar ”längre tid” att tänka
  • Svårigheter att hitta ord och förstå
  • Nedsatt förmåga att planera, lösa problem och fatta beslut
  • Svårigheter att hitta och orientera sig

Andra symtom

  • Sömnstörningar är vanliga
  • Depression, ångest eller oro

Utredning

Primärvården kan bedöma minne, orientering och språk under samtalet men även genomföra kognitiva tester.

Inom specialistvården kan arbetsterapeut eller neuropsykolog genomföra utförligare kognitiv testning. 

Behandling

För patienter med endast lindriga kognitiva symtom finns idag inget registrerat läkemedel. 

En person med kognitiva svårigheter kan behöva hjälp för att kompensera sin funktionsnedsättning. Förutom olika mer eller mindre tekniskt avancerade hjälpmedel innebär kognitivt stöd även förhållningssätt och metoder för människor som lever och arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Innehållsansvarig: Helene Landersten

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla