Metakromatisk leukodystrofi

Metakromatisk leukodystrofi (MLD) är en ärftlig, fortskridande sjukdom som främst drabbar hjärnans vita substans, med allvarliga skador på nervsystemet som följd. Ordet metakromatisk står för att nervvävnad färgas olika av samma färg vid laboratorieanalys, leuko betyder vit och dystrofi betyder förtvining.

Förloppet och svårighetsgraden är beroende på i vilken ålder symtomen börjar visa sig. Sjukdomen delas därför in i tre former: seninfantil, juvenil och adult form.

Synonymer till Metakromatisk leukodystrofi

  • MLD
  • Arylsulfatas A-brist