Fler rapporter

En rapport om patientlagen

Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har funnits på plats i snart två år. Många aktörer eftersträvade ett ökat patientinflytande och lagen röstades igenom med en stor majoritet i riksdagen. - Men har patientens ställning stärkts i praktiken? Den här rapporten visar att så inte är fallet. Genom hela vårdkedjan finns det fortfarande betydande brister. Patientens ställning har inte stärkts på det sättet som lagen föreskriver. Utmaningarna är betydande och inte minst kunskapen om patientlagen är mycket låg, både hos patienter och personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Färdtjänst 1.1

Rapport från Neuroförbundets temaår 2013 om färdtjänst och andra persontransporter. "Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag … som gör det enklare att leva." Ur presentation av prop. 2012/13:25, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-kommitténs rekommendationer finns nu på svenska. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) lämnade i maj 2014 sina slutsatser efter att behandlat Sveriges första rapport avseende konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu finns slutsatserna på svenska vilket underlättar användningen både för riksförbundet och föreningslivet.

Rapporter från andra

Innehållsansvarig: Sara de Haas

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet