Fler rapporter

Medlemmarnas erfarenhet av socialförsäkringen

En rapport om patientlagen

Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har funnits på plats i snart två år. Många aktörer eftersträvade ett ökat patientinflytande och lagen röstades igenom med en stor majoritet i riksdagen. - Men har patientens ställning stärkts i praktiken? Den här rapporten visar att så inte är fallet. Genom hela vårdkedjan finns det fortfarande betydande brister. Patientens ställning har inte stärkts på det sättet som lagen föreskriver. Utmaningarna är betydande och inte minst kunskapen om patientlagen är mycket låg, både hos patienter och personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Färdtjänst 1.1

Rapport från Neuroförbundets temaår 2013 om färdtjänst och andra persontransporter. "Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag … som gör det enklare att leva." Ur presentation av prop. 2012/13:25, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-kommitténs rekommendationer finns nu på svenska. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) lämnade i maj 2014 sina slutsatser efter att behandlat Sveriges första rapport avseende konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu finns slutsatserna på svenska vilket underlättar användningen både för riksförbundet och föreningslivet.

Rapporter från andra

Innehållsansvarig: Sara de Haas

 

Relaterade nyheter

2023-03-21

Delar med sig av medlemmarnas erfarenheter

Nyligen fick vår juridiska rådgivare Maria Lillieroth tillfälle att presentera den bild som våra medlemmar ger oss om läget och vilka problem som är vanligast förekommande.

Läs mer
2022-10-24

Medlemmarnas erfarenhet av socialförsäkringen

Syftet med denna rapport är att kartlägga Neuros medlemmars tillgång till socialförsäkringen. För att kunna samla in trovärdig statisk på riksnivå har vi valt att fokusera på ersättningar som administreras av Försäkringskassan och som syftar till att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och..

Läs mer
2022-05-18

Riksdagsledamöter tog del av Neurorapporten

Under Hjälpmedelsriksdagen i Göteborg den 16 maj lanserade Neuro den helt färska Neurorapporten. Den som vill veta hur situationen ser ut för dem i behov av hjälpmedel gör klokt i att läsa rapporten.

Läs mer
2021-10-28

Ny rapport: Regeringen måste redan nu förbereda inför nästa pandemi

Neuro publicerar i dag en rapport som visar hur pandemin drabbade en av samhällets mest utsatta högriskgrupper: de som lever med en neurologisk diagnos, eller närstående till dessa. Det hade inte behövt gå så illa som det gjorde om beredskapen varit bättre. Därför måste regeringen redan nu förbereda inför kommande pandemi eller annan samhällskris.

Läs mer
2021-08-19

Uppföljande enkät från Neuro om coronapandemins effekter

Många av Neuros medlemmar har påverkats svårt av den rådande coronapandemin. Måndagen den 16 augusti var sista svarsdag på Neuros uppföljande medlemsenkät om coronapandemins effekter. Redan torsdagen samma vecka användes svaren i Neuros presentation för regeringens så kallade coronakommission.

Läs mer
2019-01-07

Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos

Primärvården är i stort behov av reformering. Utredningen God och Nära vård har kommit med en mängd förbättringsförslag, men det behövs mer, skriver företrädare för bland annat Neuro.

Läs mer
2018-05-25

Neuroordförande: Nya bilstödet stjälper i stället för hjälper

I Sveriges Radios program Plånboken i P1 om bilstödet, medverkade Lise Lidbäck, ordförande för Neuro och hon hävdar att det nuvarande bilstödet måste förändras på nytt. Bilstödets nya kravregler på lämpliga bilmodeller har nämligen skärpts, vilket gör bilköpet dyrare samtidigt som bidraget halverats

Läs mer