Gelsolinamyloidos

Diagnosen ger symtom från främst ögon, hud och kraniala nerver. Gelsolin är ett protein som finns både inuti cellerna och i blodet. Amyloidos innebär upplagring av olösliga proteinkomplex (amyloidos från latinets amylum = stärkelse, eftersom man först trodde att det var sockerarter och inte proteiner som upplagrades).

Symtomen kan variera inom en och samma familj samt mellan olika familjer. De första symtomen visar sig vanligtvis efter 20-årsåldern men kan komma betydligt senare i livet. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt.

Synonymer till Gelsolinamyloidos

  • Familjär amyloid neuropati typ IV
  • Meretojas sjukdom
  • Hereditär amyloidos, finsk typ