En stiliserad hjärna med ett rött kors inuti.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva

Symptom

Många neurologiska diagnoser kan leda till permanenta funktionsnedsättningar som inkontinens, smärta, spasticitet, skolios och nedsatt rörelseförmåga.

Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt. Det kan vara svårt att skilja ut patienter med allvarliga symptom från mer alldagliga och kortvariga. Neurologi anses av många läkare som ett "svårt" diagnostiskt område.