Symtom

Många neurologiska diagnoser kan leda till permanenta funktionsnedsättningar som inkontinens, smärta, spasticitet, skolios och nedsatt rörelseförmåga.

Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt. Det kan vara svårt att skilja ut patienter med allvarliga symptom från mer alldagliga och kortvariga. Neurologi anses av många läkare som ett "svårt" diagnostiskt område.

Stöd oss

Stöd forskning om neurologi.