Merrf

Sjukdomen har fått sitt namn efter begynnelsebokstäverna i myoclonic (muskelryckning) epilepsy with ragged-red fibres (ojämnt rödfärgad muskelfiber). De mest utmärkande symtomen är ofrivilliga muskelryckningar (myoklonier), epilepsi och koordinationsstörning (ataxi). Merrf är en av flera mitokondriella sjukdomar.

Synonymer till merff

  • Myoclonic epilepsy with ragged-red fibers