Fahrs syndrom

Fahrs syndrom är en sällsynt, ärftlig neurologisk sjukdom som kännetecknas av onormala avlagringar av kalcium i områden av hjärnan som kontrollerar rörelser. Förkalkningen påverkar vanligtvis basala ganglierna. Men andra delar av hjärnan kan också påverkas.

De vanligaste symtomen på Fahrs syndrom är de som är relaterade till rörelse, men upp till en tredjedel av personer med sjukdomen upplever också psykiska symtom.

Vanliga symtom:

 • Långsamma rörelser
 • Stela muskler
 • Muskelskakningar
 • Gångsvårigheter
 • Ofrivilliga muskelrörelser eller spänning
 • Svårt att svälja
 • Talstörning
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Minnesförlust
 • Koncentrationsproblem
 • Anfall