Segmentell rörelsesmärta

Segmentell rörelsesmärta förkortas srs och betyder en form av långvarigt ryggont.

Ett segment består av två ryggkotor och den disk, de ledband och muskler som ligger emellan. Segmentell betyder att smärtan kan komma från såväl disk som leder, ledband, muskler eller nerver

Vem får srs?

Det finns flera orsaker till srs. Segment kan skadas vid en olycka. Medfödd överrörlighet i flera leder kan ge smärtor från segmenten.
Det finns också okända anledningar till srs. Förhoppningsvis kan framtida forskning ge ökad kunskap.

Hur yttrar sig srs?

Besvären består i uttalad central smärta i ryggen, som sprider sig bandformigt åt båda sidorna. Den kan ibland uppstå plötsligt vid till exempel ett snedsteg eller vid bilåkning på ojämn väg. Symtomen kan stråla ut i stjärt, höft, ben och fot. Att sitta eller att stå stilla förvärrar smärtan i ryggen och de utstrålande symtomen.