Progressiv extern oftalmoplegi

Sjukdomen förkortas ofta PEO efter begynnelsebokstäverna i progressiv (fortskridande) extern oftalmoplegi (skada av de yttre ögonmusklerna). Den kallas ibland också för CPEO, där c står för chronic (kronisk). Det dominerande symtomet är en fortskridande ögonmuskelförlamning. Med tiden brukar andra symtom tillkomma, framför allt svaghet i annan muskulatur.

Synonymer till Progressiv extern oftalmoplegi

  • PEO
  • CPEO