Multipel systematrofi (MSA)

Multipel systematrofi (MSA) är en ovanlig progressiv neurologisk sjukdom som påverkar flera hjärnfunktioner. Några av dessa är involverade i kontrollen av kroppens rörelser, balans och koordination, medan andra styr blodtryck, urinblåsa, tarmfunktion och sexuell funktion.

Den räknas till sjukdomsgruppen atypisk parkinsonism och kännetecknas av stelhet och rörelsepåverkan liknande det som är typiskt för Parkinsons sjukdom. Jämfört med Parkinsons sjukdom har msa ett snabbare förlopp och mer uttalad påverkan på det autonoma nervsystemet

Det finns två olika undergrupper av sjukdomen beroende på vilka hjärnområden som är mest drabbade.

  • Msa-p om parkinsonistiska drag dominerar.
  • Msa-c om symtom från lillhjärnan överväger, vanligaste är störningar i balans, tal och koordination.