Stöd personer med neurologiska diagnoser genom ditt testamente

Neuroförbundets mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi har kommit en bit på vägen men har samtidigt mycket kvar att jobba för.

Vår verksamhet och vårt forskningsstöd är till stor del beroende av gåvor för att vi ska kunna fortsätta detta arbete. Genom att inkludera Neuroförbundet i ditt testamente låter du ditt sista avtryck stötta vårt arbete, både för denna och kommande generationer.

Få kostnadsfri hjälp med ditt testamente

Fler och fler kontaktar oss med frågor om arv och hur man bäst går vidare om man vill testamentera en gåva till Neuroförbundet. Därför har vi inlett ett samarbete med juristbyrån Lawly.

Just nu kan du helt kostnadsfritt upprätta ditt testamente med hjälp av deras automatiska tjänst. Om du har frågor kan du snabbt få hjälp av Lawlys jurister via chatten efter du klickat på den röda knappen.

  • Kostnadsfritt
  • Juridiskt korrekt
  • Personligt anpassat

Låt ditt sista avtryck stötta de som lever med neurologisk sjukdom och för de som drabbas i framtiden. Klicka på den röda knappen för att komma i gång. Stort tack för ditt bidrag!

Vanliga frågor och svar om testamente

1. Vad händer om det inte finns något testamente?

Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn.

Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass.

Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.

I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.

I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Till exempel delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

2. Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort.

3. Kan jag testamentera allt jag äger till Neuro?

Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig till den eller dem du själv vill. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Det är möjligt att skriva en önskan i ditt testamente att du skulle vilja att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det såklart en chans att de respekterar din önskan, men ingen garanti. De har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skriver i ditt testamente

4. Ärver sambor varandra?

Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

5. Var ska jag förvara mitt testamente?

Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras tryggt och säkert så att det inte glöms eller tappas bort och så att det hamnar i rätta händer den dag det behövs. Vill du ha hjälp med förvaringen så hjälper Lawly mer än gärna till med det. Läs mer här hos Lawly. 

6. Behöver jag skriva ut testamentet? Jag har ingen skrivare.

Ja, du behöver skriva ut testamentet.

Testamentet ska finnas i ett fysiskt exemplar som är korrekt undertecknat och bevittnat för att vara giltigt. Om du inte har en skrivare kan Lawly självklart hjälpa dig att skriva ut testamentet och posta det till dig.

Läs mer här

7. Kan jag få hjälp av en jurist att gå igenom mitt testamente?

Självklart! När du upprättat ett testamente hos oss finns det möjlighet att gå igenom ditt testamente tillsammans med en jurist.

Under mötet får du ställa dina frågor rörande innehållet, och skulle behov av ändringar uppstå, hjälper vi dig med dem.

 

8. När får jag mitt testamente?

Så fort du har besvarat alla frågor skickas ditt testamente till din mejladress.

9. Är testamentet giltigt direkt när jag får det?

Nej, det är viktigt att testamentet också skrivs ut, undertecknas och bevittnas på rätt sätt.

Vi kommer att ge dig enkla instruktioner som du ska följa för att se till att  testamentet blir giltigt.

Instruktionerna får du till din mejladress.