Historik

1957 bestämde sig ett antal eldsjälar för att bilda MS-förbundet som 1979 bytte namn till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR.

Från MS-förbundet till dagens Neuro

2013 påbörjades moderniseringen av både namn och logotyp till nuvarande Neuro.

Åren före 1957 startades lokala föreningar som utgjorde grunden för riksförbundets bildande. Lokalföreningarna är fortfarande förbundets bas men samhällsbilden har förändrats med åren och utvecklingen av det moderna föreningslivet är en viktig fråga inför framtiden.

Frågor om forskning, vård, omsorg och andra samhällsinsatser, men också behovet av att träffa andra i liknande situation, var anledningen till att föreningarna bildades. Dessa områden är alltjämt centrala för Neuro.

Så småningom kom allt fler lokalföreningar att bildas och ett stort antal aktiviteter för medlemmar runt om i landet arrangerades.

Framsteg och bakslag

Under de dryga 60 år som Neuro funnits har samhället utvecklats i svindlande takt. Den medicinska forskningen har gjort stora framsteg och nya behandlingsmöjligheter har lett till att många av oss kan leva ett längre och innehållsrikare liv.

Dock finns det områden där utvecklingen går betydligt långsammare. Mångårig lagstiftning till trots är samhället fortfarande till stora delar otillgängligt för den som lever med en funktionsnedsättning. Inom vissa områden som exempelvis LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och rätten till personlig assistans har utvecklingen rent av gått bakåt.

Kvarstår gör också att hitta botemedlen till flertalet av våra neurologiska, många gånger svåra sjukdomstillstånd. Det är en av framtidens främsta uppgifter.

Neuro 60 år 2017

GRATTIS Neuroförbundet! Sextio år har förflutit och mycket har hänt sedan förbundet startades. Det visar inte minst utvecklingen av vår egen verksamhet och framstegen inom medicinsk forskning. 1957 bestämde sig ett antal eldsjälar för att bilda MS-förbundet som 1979 bytte namn till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. 2013 moderniserades både namn och logotyp till nuvarande Neuroförbundet. Åren före 1957 startades lokala föreningar som utgjorde grunden för riksförbundets bildande. Lokalföreningarna är fortfarande förbundets bas men samhällsbilden har förändrats med åren och utvecklingen av det moderna föreningslivet är en viktig fråga inför framtiden.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!