Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita

Hyperkalemisk periodisk paralys, Hyper PP, och paramyotonia congenita också kallad von Eulenburgs sjukdom, tillhör en grupp sjukdomar som ger tillfällig förlamning. Med hyperkalemisk menas högre mängd kalium i blodet än normalt, med periodiska paralyser tillfälliga förlamningar och paramyotonia congenita innebär en medfödd muskelstelhet som ökar vid ansträngning. Tidigare har hyperkalemisk periodisk paralys och paramyotonia congenita beskrivits som två skilda sjukdomar. Det är numera klarlagt att dessa likartade sjukdomsformer beror på förändringar (mutationer) i samma gen.

Synonymer till Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita

  • HyperPP
  • von Eulenburgs sjukdom