Neuromyelitis optica - NMO

NMO-spektrumtillstånd är en autoimmun sjukdom. De vanligaste symtomen vid sjukdomen är inflammation i synnerven och i ryggmärgen men ibland påverkas även andra delar av centrala nervsystemet som hjärnstammen och hjärnan.

Sjukdomen finns i två former, en övergående form och en vanligare form som ger återkommande skov. Sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor men är mycket sällsynt. Cirka 7 personer insjuknar i NMO-spektrumtillstånd varje år i Sverige 

Sjukdomen har tidigare ansetts vara en variant av multipel skleros (MS), men diagnostik, symtom och behandling vid NMO-spektrumtillstånd skiljer sig från MS.

Inflammationen i ryggmärgen påverkar ryggmärgens funktion. Vilka delar av kroppen som påverkas beror på vilken nivå av ryggmärgen som är inflammerad.

Ryggmärgsinflammationen leder till att muskler i benen blir förlamade och ibland även musklerna i armarna. Även känseln blir nedsatt i de delar av kroppen som påverkas. Ibland uppkommer också muskelkramper och smärtor från nerver (neuropatisk) som ofta är molande, brännande och svidande. Ryggmärgsinflammation leder också till nedsatt funktion av urinblåsa och tarm, samt nedsatt sexuell funktion.

Synonymer till Neuromyelitis optica

  • NMO
  • NMO-spektrumtillstånd
  • NMOSD
  • neuromyelitis optica-spektrumtillstånd
  • neuromyelitis optica spectrum dis­orders
  • Devics sjukdom
 

Nyheter om NMO

2023-02-22

MOG-positivitet påvisades efter covid-19

Myelin–oligodendrocytglykoprotein (MOG)-antikroppssjukdom är en nyligen definierad inflammatorisk sjukdom, som drabbar centrala nervsystemet och tillhör samma spektrum som multipel skleros (MS) och neuromyelitis optica-­spektrumtillstånd(NMO/NMOSD).

Läs mer
2023-01-11

Camilla Bohm Coleman

Det började år 2013. Jag arbetade som föreningsutvecklare på ett studieförbund. Då fick jag som kuddar under fötterna och pirr i benen. Jag brukar kalla det för champagnebubblor. Sedan försvann de. Men år 2016 dök de upp på nytt. Då darrade benen något alldeles och pirret hade gått längre upp i kroppen.

Läs mer
2022-05-30

Bättre diagnostik med NGS - nästa generationens sekvenseringsteknologi

En sällsynt diagnos berör högst fem personer på 10 000 invånare. Mer än hälften av dessa sällsynta sjukdomar är av neurologisk art. De flesta har hört talas om Parkinson, MS och stroke – kända neurologiska sjukdomar som det bedrivs mycket forskning kring. Men ataxi, spinal muskelatrofi och komplex dystoni är mer okända tillstånd där det ofta krävs högspecialiserad utredning för att ställa rätt diagnos.

Läs mer
2021-05-21

Neuromyelitis optica-sjukdomar måste behandlas tidigt och kontinuerligt

Neuromyelitis optica spektrum sjukdomar (NMOSD) är en inflammatorisk sjukdom som ibland förväxlas med MS. vars debutsymtom ofta är optikusneurit. I denna state-of-the-art-artikel får du lära dig mer om dessa sällsynta sjukdomar.

Läs mer
2019-08-15

Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd – diagnostisk utmaning

Fallbeskrivning. Diagnosen NMOSD bör övervägas hos patienter med refraktär hicka och kräkningar. Diagnosen kan numera ställas även om patienten inte har haft engagemang av vare sig syn­nerven eller ryggmärgen.

Läs mer
2019-05-15

Neurorapporten -19: En tredjedel får vänta över ett år på rätt diagnos

Neurorapporten visar på en ökning bland Neuros medlemmar när det gäller väntan mer än ett år från läkarbesök till korrekt diagnos. Från en fjärdedel (25 %) år 2014 till nästan en tredjedel (30%) år 2019. Se videoklippet från lanseringen av Neurorapporten under Neurologiveckan!

Läs mer