Klippel-Feils syndrom

Klippel-Feils syndrom tillhör gruppen medfödda missbildningar av övre delen av ryggraden. Två eller flera kotor i halsryggen är sammansmälta, ibland i kombination med missbildningar i andra organ. Vanligen är andra och tredje halskotorna (C2-C3) missbildade.