Central core disease

Central core disease är en ärftlig neuromuskulär sjukdom som leder till muskelsvaghet, som varierar mellan olika personer. Svagheten kan vara obetydlig eller så uttalad att den påverkar förmågan att gå. Central core disease orsakas av en förändring i arvsanlaget.