Morquios sjukdom

Mukopolysackaridos typ IV, MPS IV, Galaktos 6-sulfatasbrist, Beta-galaktosidasbrist Morquios sjukdom (MPS IV) är en ärftlig sjukdom som tillhör sjukdomsgruppen mukopolysackaridoser (MPS-sjukdomar). De är sällsynta ämnesomsättningssjukdomar. Det finns sju kända MPS-sjukdomar, numera benämnda alltmer med siffror eller med namnet på enzymbristen.Symtomen vid Slys sjukdom karaktäriseras främst av förändringar i skelett, kortväxthet, nedsatt syn och hörsel samt påverkan på leder, hjärta och lungor. Varierande utvecklingsstörning förekommer.

Synonymer till Morquios sjukdom

  • MPS IV
  • Mukopolysackaridos typ VII
  • MPS VII
  • Beta-glukuronidasbrist