Foto på händer, en vän håller sin hand på en skakande hand
Darrande händer (tremor) kan även vara ett symtom som kommer vid neurologiska sjukdomar som bland annat Parkinsons sjukdom och MS. Foto: Peder Björling

Essentiell tremor

Vid essentiell tremor påverkas kroppen av rytmiska skakningar. Det är vanligast att händerna drabbas, men även huvud, bålen, rösten och benen kan bli drabbade.

En person med essentiell tremor kan ha svårt att göra vardagliga sysslor och på grund av sjukdomens symtom även bli socialt handikappade.

Man vet inte exakt hur essentiell tremor uppkommer, men det beror sannolikt på en tilltagande obalans i nervsystemet. Den är ärftlig i ungefär 50 procent av alla fall. Man uppskattar att det idag finns cirka 50 000 personer i Sverige som har darrande händer i form av essentiell tremor och både unga och gamla kan drabbas. Symtomen är rytmiska skakningar som blir värre med åren.

Behandling av essentiell tremor går i första hand ut på att lindra och minska själva symtomen på olika sätt med läkemedel. Vid svårare fall finns en annan mer definitiv behandling med DBS (deep brain stimulation), som innebär att man vid operation för in elektroder i hjärnan på vissa ställen och dämpar signalerna som går till hjärnan.

Darrande händer (tremor) kan även vara ett symtom som kommer vid neurologiska sjukdomar som bland annat Parkinsons sjukdom och MS.