POTS (Postural ortostatisk takykardisyndrom) - Dysautonomi

POTS (Postural ortostatisk takykardisyndrom) är en form av dysautonomi. Med dysautonomi menas att det finns en störning i det autonoma (icke-viljestyrda) nervsystemet.

POTS är en komplex sjukdom som ofta ger en rad olika symtom i varierande svårighetsgrad. Huvudsymtomen kommer från det cirkulatoriska systemet: intolerans i stående läge, yrsel, hjärtklappning, svimningsbenägenhet, nedsatt kondition.

Symtom kan även uppkomma från olika ställen i kroppen där det autonoma nervsystemet är involverat. Vilket styr regleringen av andningen, matsmältningen, pupillerna, pulsen och blodtrycket, temperaturen, tarmarna och urinblåsan.