NARP

NARP har fått sitt namn av begynnelsebokstäverna i neuropathia (nedsatt funktion i perifera nerver), ataxia (koordinationsstörning) och retinitis pigmentosa (ögonsjukdom med inlagringar i näthinnan).
Sjukdomen kännetecknas av muskelsvaghet, känselnedsättning, koordinationsstörningar och ögonsjukdom med nedsatt syn. Symtomen brukar börja tidigt i barndomen och kan då även innefatta inlärningssvårigheter. NARP är en mitokondriell sjukdom.

Synonymer till NARP

  • Neuropathia ataxia retinitis pigmentosa