Två nummer av medlemstidningen Reflex
Vår välmatade medlemstidning Reflex Magasin ut kommer 4 gånger per år.

Reflex Magasin, vår medlemstidning

Reflex Magasin är Neuros vällästa medlemstidning. Den är väl spridd över landet. Magasinet riktar sig även till beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som påverkar livet för personer som lever med neurologisk diagnos med större eller mindre funktionsvariation.

OBS! Längre ner på denna sida hittar du Reflex Magasin i PDF-format!

Exempel på sjukdomar och skador som finns bland medlemmarna i Neuro (Neuroförbundet) är multipel skleros (ms), stroke, Parkinsons sjukdom, epilepsi, inkontinens, neuropatisk smärta, Huntingtons sjukdom, cp, ryggmärgsskador och olika neuromuskulära sjukdomar som till exempel amyotrofisk lateralskleros (als) och spinal muskelatrofi (sma).

Ingen annan tidning i landet täcker så många diagnosgrupper. Tidningen är fylld med reportage och nyheter, inklusive de senaste forskningsrönen.

Reflex Magasin är en periodisk tidskrift och utkommer från och med 2018 med fyra nummer per år.

Kontakta redaktionen för Reflex Magasin

Reflex Magasin digitalt

Här nere hittar du PDF-arkivet för Neuroförbundets medlemstidning Reflex Magasin, som driftas av tryckeriet Exakta i Malmö, där Reflex Magasins printversion trycks.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson