Två nummer av medlemstidningen Reflex
Vår välmatade medlemstidning kommer 4 gånger per år.

Reflex, vår medlemstidning

Reflex är Neuros medlemstidning, som även riktar sig till beslutsfattare och professionellt verksamma inom områden som påverkar livet för personer som lever med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Exempel på sjukdomar och skador som finns bland Neuroförbundets medlemmar är ms, stroke, Parkinsons sjukdom, cp, ryggmärgsskador och olika neuromuskulära sjukdomar.

Ingen annan tidning i landet täcker så många diagnosgrupper. Tidningen är fylld med reportage och nyheter, inklusive de senaste forskningsrönen.

Reflex Magasin är en periodisk tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.

Kontakta redaktionen för Reflex Magasin

  • Håkan  Sjunnesson

    Håkan Sjunnesson

    Chefredaktör, ansvarig utgivare Tel: 076-001 70 14

Reflex Magasin digitalt

Här hittar du PDF-arkivet för Neuroförbundets medlemstidning Reflex Magasin, som driftas av tryckeriet Exakta i Malmö, där Reflex printversion trycks.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson