Om Neuroförbundet

Neuroförbundet är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för människor i Sverige som lever med neurologiska diagnoser eller symtom samt deras familj och anhöriga. Vi finns för att ge våra medlemmar information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Utgångspunkten är att alla har rätt till ett värdigt liv.

Vision & mission

Visionen

Visionen

Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Missionen

Missionen

Vi vill göra livet lättare för alla med neurologisk diagnos.

Våra värdeord och ledord

Våra värdeord och ledord

Neuroförbundet står för framtidstro, trovärdighet och enkelhet.

Neuroförbundets uppdrag består av tre delar

Bilda opinion

Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter som andra.

Stöd till medlemmar

Vi ska tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör.

Bidrag till forskning

Vi ska genom insamling till Neurofonden bidra till forskning inom neurologi.

Över en halv miljon

Över en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska diagnoser eller symtom. Lägger man till familjer och anhöriga så är det en stor del av vår befolkning som påverkas.

Men trots att diagnoser och symtom kan vara både smärtsamma och besvärliga, finns det hopp, gemenskap och framtidstro hos oss. Som medlem i Neuroförbundet får du tillgång till diagnosinformation, råd och stöd i diagnos- och rättsfrågor, gemenskap och möjligheter att delta i spännande aktiviteter.

Forskning och opinionsbildning

Som medlem bidrar du också till vårt stöd till forskning och vår opinionsbildning där vi tillsammans kämpar för ett samhälle för alla. Vi inom Neuroförbundet påverkar beslutsfattare och ger röst och inflytande åt våra medlemmar. Vår agenda är tydlig och vi kommer inte att ge oss innan vi fått igenom våra krav.

Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Du kan som medlem engagera dig i vårt föreningsliv som finns över hela landet.

Neurologiska diagnoser och symtom syns inte alltid.

Men vi hörs.

Innehållsansvarig: Katarina Gustafsson