Refsums sjukdom

Refsums sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk sjukdom, som påverkar kroppens förmåga att bryta ned en viss sorts fett. Den medför avsaknad av luktsinne känselnedsättning, näthinneförändringar, hörselnedsättning och koordinationsstörningar

Synonymer till Refsums sjukdom

  • Heredopathia atactica polyneuritiformis