Styrelse och ledning

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets befattningshavare samt har att tillse att förbundets redovisning och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

Neuroförbundets styrelse för åren 2021-2025

Revisorer

KPMG valdes som auktoriserad revisionsbyrå
Kent Andersson valdes till förtroendevald revisor
Hans Bager valdes till förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning

  • Peder Westerberg, sammankallande
  • Charles Olsson
  • Christina Tapper
  • Jan-Olof Torstensson
  • Rogardt Wikström

 

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!

Starta egen förening

Hittar du ingen förening som passar? Starta en egen!

Sätt igång