Illustration över Stockholm med utsikt från Skeppsholmen
Stockholm - med utsikt från Skeppsholmen

Välkommen till Neuro Stockholm

Corona och Covid-19

I nuläget är det svårt att göra helt säkra prognoser men vi har planerat för en aktiv vårtermin. Kansliet är alltid bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, i övrigt varierar det om personalen jobbar hemifrån eller på kansliet. Vi svarar förstås på mejl och det går alltid bra att ringa oss.

Läs gärna Vad säger spåkulan om vårens aktiviteter. För dagsaktuell information om Coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi till www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Neuro Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. Längre ner på sidan hittar du våra aktiviteter.

Ändamål

Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Kontakta Neuro Stockholm

Ordförande: Kerstin Kjellin - kerstin.kjellin@neuro.se

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling