Stockholm med utsikt från Skeppsholmen. Illustration.
Illustration över Stockholm med utsikt från Skeppsholmen.

Välkommen till Neuro Stockholm

I nuläget är det svårt att göra helt säkra prognoser men vi har planerat för en aktiv hösttermin, kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan eller under rubriken kalender i högerspalten. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in. Vi anpassar oss efter rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.   

Ändamål
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Corona och Covid-19
För dagsaktuell information om Coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi till www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Bemanning av kansliet
Kansliet är alltid bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, i övrigt varierar det om personalen jobbar hemifrån eller på kansliet. Vi svarar förstås på mejl och det går alltid bra att ringa oss. Neuro Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. 

Kontakta Neuro Stockholm
Kansli: stockholm@neuro.se
Styrelsens ordförande, Kerstin Kjellin: kerstin.kjellin@neuro.se 

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet