Stockholm med utsikt från Skeppsholmen. Illustration.
Illustration över Stockholm med utsikt från Skeppsholmen.

Välkommen till Neuro Stockholm

Ändamål
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor. Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Bemanning av kansliet
Det är alltid bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, i övrigt varierar det om personalen jobbar utanför eller på kansliet. Bästa sättet att kontakta oss är vi mejl, eftersom vi kan ha svårt att svara i telefon när vi sitter i möten eller befinner oss på annan plats. Neuro Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. 

Aktiviteter
I nuläget är det svårt att göra helt säkra prognoser men vi har planerat för en aktiv vårtermin, kommande aktiviteter hittar du längre ner på sidan eller under rubriken kalender i högerspalten. Datum kan komma att ändras det kan tyvärr även bli så att visa aktiviteter måste ställas in. Vi anpassar oss efter rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.   

Kontakta Neuro Stockholm
Kansli: stockholm@neuro.se
Styrelsens ordförande, Kerstin Kjellin: kerstin.kjellin@neuro.se 

Information från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra myndigheter uppdraget att sprida information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Nedan hittar du information från dem.

Coronapandemin: Detta gäller just nu
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat en affisch med rekommendationer och allmänna råd som gäller från och med den 8 decemberKan skrivas ut i A3 och A4. Den nås från de här webbsidorna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skydda-dig-sjalv-och-andra-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination
Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar/

Prata vaccin
Organisationen Vetenskap & Allmänhet driver webbplatsen ”Prata vaccin” och vänder sig till den som behöver stöd för samtal om vaccin mot covid-19 i sin vardag. På webbplatsen finns konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika  missuppfattningar som finns om vacciner.
https://pratavaccin.se

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial
Samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.

Samlingssidans adress:
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak

MSB:s kampanj- och annonsmaterial med nationella budskap
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet