Illustration över Stockholm med utsikt från Skeppsholmen
Stockholm - med utsikt från Skeppsholmen

Välkommen till Neuro Stockholm

Corona och Covid-19

På grund av rådande omständigheter har vi valt att skjuta upp större delen av våra aktiviteter och verksamhet i våra lokaler. Du kan läs mer under rubriken Svårt att skåda in i framtiden. Läs gärna också Coronaviruset - Nya råd och fakta om smittan. För dagsaktuell information om Coronaviruset och Covid-19 hänvisar vi till www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Neuro Stockholm är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. Längre ner på sidan hittar du våra aktiviteter.

Ändamål

Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Kontakta Neuro Stockholm

Ordförande: Kerstin Kjellin - kerstin.kjellin@neuro.se

Innehållsansvarig: Tomas Rodriguez Hedling

Gör till favorit