Höst i Kungsträdgården

Neuro Stockholm

Välkommen till Neuro Stockholm

Vi är lokalförening för Stockholms stad och för kommuner i länet som inte har egna lokalföreningar. Här nedanför kan du se mer om våra aktiviiteter.

Ändamål


Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med riksförbundet, och i förekommande fall länsförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.
Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Kontakta Neuro Stockholm

Ordförande: Kerstin Kjellin, kerstin.kjellin@neuro.se

Innehållsansvarig: Kerstin Kjellin

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!