Dyspraxi

Dyspraxi är en funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att koordinera sina muskelrörelser. Dyspraxi kan vara medfödd, bero på neurologisk sjukdom eller skada, som exempelvis stroke.

I Sverige talar man om oral dyspraxi, verbal dyspraxi och motorisk dyspraxi.

Varianter av dyspraxi

  • Oral dyspraxi innebär svårigheter att viljemässigt styra rörelser med tunga och läppar.
  • Verbal dyspraxi gör det svårt att få fram talljud och forma ljud, trots normal rörelseförmåga.
  • Motorisk dyspraxi kan innebära att personen har svårt att hålla balansen eller hoppa. Det kan även påverka finmotoriken.

Symtomen beror på att hjärnvävnaden i motoriska språkområden och områden som styr motoriken inte utvecklats normalt eller är skadade.