Kongenital myasteni

Kongenital myasteni är en grupp ärftliga muskelsjukdomar. Kongenital innebär att sjukdomen finns redan vid födseln, och myasteni betyder muskelsvaghet. Gemensamt för sjukdomarna är uttröttbarhet och svaghet i musklerna, vilket beror på en störning i överföringen av impulser från nerver till muskler. Nervcellernas impulser överförs via synapser, det vill säga det utrymme som fungerar som omkopplingsställe från nerver till muskler Den glatta muskulaturen i våra inre organ och hjärtmuskeln påverkas inte vid kongenital myasteni.