Nervsystemet – vad är det?

Nervsystemet har flera viktiga uppgifter i kroppen. Man kan säga att nervsystemet förmedlar kontakten mellan kroppens olika delar för att allt ska fungera. Det kan liknas vid ett stort telefonnät med en massa olika ledningar.

Det är nervsystemet som gör att du kan gå, springa och röra dig på olika sätt. Nervsystemet förmedlar också signaler så du blir medveten om vad du ser, hör och känner. Men även olika inre organ, som muskler och körtlar styrs av nervsystemet. Till exempel när du tuggar på något. Då är det nerver från hjärnan som stimulerar spottkörtlarna så att de bildar saliv.

Förenklad beskrivning av nervsystemet:   

  • Centrala nervsystemet som består av hjärnan och ryggmärgen.
  • Perifera nervsystemet som består av nervtrådar som når ända ut i fingrar och tår.
  • Det autonoma nervsystemet som inte kan styras med viljan.

Centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen

Nervsignalerna skickas genom kroppen mellan olika kroppsdelar och hjärnan. Ryggmärgens uppgift är att ta emot och skicka vidare nervsignaler mellan hjärnan och resten av kroppen.

Signalerna som når hjärnan bearbetas och tolkas och gör oss medvetna om vad vi upplever. Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på upplevelsen.

Det kan till exempel vara signaler från huden om att vi känner värme, kyla eller beröring. Det kan också vara signaler till och från olika muskler som gör att vi kan röra på oss. Från urinblåsan och tarmen skickas signaler som får oss att känna att vi behöver gå på toaletten. 

Det perifera nervsystemet består av nervtrådar i hela kroppen

Det perifera nervsystemet består av nervtrådar som går ut till hela kroppens olika delar. Nervtrådar finns i armar, ben och når ända ut till fingrar och tår. Nervtrådarna har sina cellkroppar i hjärnan eller ryggmärgen. Det är nerverna som skickar vidare information mellan det centrala nervsystemet och resten av kroppen.

Nerver som inte går att styra med viljan

De nerver som styr inre organ kan inte påverkas av viljan. Det gäller till exempel nerver som styr hjärtats arbete, andningen, blodtrycket, tarmarnas rörelser, förmågan att kissa och könsorganens funktioner. Dessa nerver hör till det självstyrande nervsystemet. Det kallas även det autonoma nervsystemet.

Om hjärnan eller ryggmärgen skadas

En skada på ryggmärgen kan hindra nervsignalerna att skickas vidare. Då kan du bli förlamad och förlora känseln i olika delar av kroppen.

En skada i hjärna gör att din kropp inte reagerar som den borde.

Sjukdomar i nervsystemet – neurologiska diagnoser

Skador och sjukdomar i hjärna, ryggmärg och nerver läker inte så bra. Det finns flera hundra olika sjukdomar som kan uppstå i nervsystemet. De flesta är mycket ovanliga. Hur hjärnan, ryggmärgen och nerverna påverkas beror på vilken sjukdom det gäller.

Läkare som är specialiserade på skador och sjukdomar i nervsystemet kallas neurologer. Inom vården pratar man om olika neurologiska diagnoser och symtom.

Förr sa man om att människor som har psykiska diagnoser har problem med nerverna. Men det är något annat. Det är alltså inte neurologer som tar hand om psykiska sjukdomar, det gör psykologer eller psykiatriker.

Innehållsansvarig: Helene Landersten