Slys sjukdom, MPS VII

Slys sjukdom (MPS VII) är ärftlig och tillhör sjukdomsgruppen mukopolysackaridoser (MPS-sjukdomar), sällsynta ämnesomsättningssjukdomar. Det finns sju kända MPS-sjukdomar, numera benämnda alltmer med siffror eller med namnet på enzymbristen.

Symtomen vid Slys sjukdom karaktäriseras främst av förändringar i skelett, kortväxthet, nedsatt syn och hörsel samt påverkan på leder, hjärta och lungor. Varierande utvecklingsstörning förekommer.

Synonymer till Slys sjukdom, MPS VII

  • Mukopolysackaridos typ VII
  • MPS VII
  • Beta-glukuronidasbrist