Melas

Melas har fått sitt namn efter begynnelsebokstäverna i mitochondrial encephalomyopathy (hjärnsjukdom) with lactic acidosis (ökad mängd mjölksyra i blodet) and stroke-like episodes (slaganfallsliknande attacker).
Karaktäristiskt för sjukdomen är upprepade anfall som liknar dem vid stroke och som vanligen inträffar före 40 års ålder samt hjärnskada med epilepsi och/eller demens. Till sjukdomen hör också återkommande anfall med migränliknande huvudvärk och kräkningar samt oftast hörselnedsättning. Melas är en av flera mitokondriella sjukdomar.

Synonymer till Melas

  • Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes