Taruis sjukdom

Taruis sjukdom, beror på bristande funktion av enzymet fosfofruktokinas. Den finns i olika former, varav den klassiska, som börjar i barndomen, är vanligast. Personer med Taruis sjukdom får symtom i form av muskelsmärta och muskelsvaghet, ibland även muskelkramper, vid intensivt muskelarbete. De kan dessutom få en lindrig gulsot orsakad av ökad nedbrytning av de röda blodkropparna.

Synonymer till Taruis sjukdom

  • Glykogenos typ VII
  • Fosfofruktokinasbrist​