Välkommen till Neuroförbundet Göteborg

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem.

Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap. Hos oss har medlemmar och deras anhöriga möjlighet att träffa andra med samma erfarenheter. Vi arrangerar medlemsmöten, föreläsningar om angelägna ämnen, rehabiliterande idrottsverksamheter, trivselaktiviteter,  resor och utflykter, mm.

Som medlem i Neuroförbundet Göteborg har du bl a:

  • Kostnadsfri tillgång till Kompassen som är vår råd & stödverksamhet.
  • Du får vår medlemstidning Kontakten 9 ggr per år där du bl a får information om våra aktiviteter och träffar. Du får också förbundets tidning Reflex 4 ggr per år.
  • På vår anläggning Strannegården i Onsala kan du som medlem boka in dig under sommarsäsongen för rekreation och rehabilitering.
  • Vi har en andelslägenhet på Teneriffa som medlemmar (i första hand för dig med MS) kan låna under några veckor i februari varje år.

Hjärtligt välkommen som medlem!

Kort om vår diagnosverksamhet

Vi har flera olika diagnosgrupper. De träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och för att känna gemenskap med andra i samma situation.

MS - Multipel skleros
NMD - Neuromuskulära sjukdomar
CMT - Charcot-Marie-Tooth
ALS - Amyotrofisk lateralskleros
MG - Myastenia gravis
Spasmodisk dysfoni
SMA- Spinala muskelatrofi

Vi har också lokala diagnosstödjare som våra medlemmar kan prata med när det gäller den egna diagnosen, de kan även berätta mer om våra diagnosinriktade träffar. 

Kort om Kompassen

Kompassen är en av våra viktigaste verksamheter inom Neuroförbundet Göteborg. Den vänder sig till medlemmar som behöver Råd & Stöd i någon form. Det kan gälla allt från stödsamtal till hjälp med ansökningar.
Läs mer om Kompassen - Råd & Stöd.

Kort om Kontakten & Reflex

I vår medlemstidning Kontakten hittar du allt från information om kommande aktiviteter till reportage från genomförda resor och föreläsningar.
Här kan du läsa vår medlemstidning Kontakten eller förbundets medlemstidning Reflex.

Fler tips från Neuroförbundet Göteborg

 

Innehållsansvarig: Rita Rak