Alpers sjukdom

Alpers sjukdom visar sig vanligtvis hos små barn som svårbehandlad epilepsi följt av fortskridande hjärnskada samt oftast också påverkan på levern. Den är en av flera mitokondriella sjukdomar.

Synonymer till Alpers sjukdom

  • Alpers-Huttenlochers sjukdom