Hydrocefalus

Hydrocefalus (vattenskalle) är ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av en störning i ryggvätskans cirkulation samt en vidgning av hjärnans kamrar. Den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna är normaltryckshydrocefalus (NPH).

Symtom som uppstår vid akut hydrocefalus är huvudvärk, synnedsättning samt nedsatt vakenhet. Tillståndet kan bland annat orsakas av hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och skalltrauma. 

Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna är normaltryckshydrocefalus (NPH). NPH drabbar framförallt äldre. Om det inte går att identifiera någon bakomliggande orsak kallas den idiopatisk.

Tillståndet leder ofta till problem med balans och gångurininkontinens och demens och kan vara svårt handikappande.

I dag förväxlas NPH ofta med sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Därför riskerar en NPH-drabbad som inte får en ordentlig utredning att få fel diagnos.

NPH går att behandla med en shuntoperation i hjärnan. Med moderna shuntventiler kan man justera trycket, och ryggmärgsvätskan dräneras bort från skallen. Shunten ska sedan sitta kvar. Operationerna kan göras på större sjukhus. 80-90 procent av patienterna blir bättre efter behandling.

Om du själv har, eller har anhörig med typiska symtom utan att ha fått någon förklaring till dem, besök distriktsläkaren och ta med information om sjukdomen. Be om någon form av hjärnröntgen, till exempel datortomografi (DT) eller magnetisk resonanstomografi (MR) eller remiss till neurolog.