Hydrocefalus

Hydrocefalus (vattenskalle) är ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av en störning i ryggvätskans cirkulation samt en vidgning av hjärnans kamrar.

Symtom som uppstår vid akut hydrocefalus är huvudvärk, synnedsättning samt nedsatt vakenhet. Tillståndet kan bland annat orsakas av hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och skalltrauma. 

Den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna är normaltryckshydrocefalus (NPH). NPH drabbar framförallt äldre. Om det inte går att identifiera någon bakomliggande orsak kallas den idiopatisk.

Sjukdomen ger drabbade patienter gång- och balanssvårigheter, mental svikt och svårigheter med vattenkastningen.