Willis-Ekboms sjukdom (WED) - Restless Legs Syndrome (RLS)

Willis-Ekbom Disease (WED) och Restless Legs Syndrome (RLS) är olika namn på samma sjukdom. Symtomen innebär att det känns som om det pirrar eller kryper i benen när du sitter stilla en längre tid, eller på natten när du ligger i sängen och ska sova.

Restless Legs eller Willis-Ekboms är en neurologisk sjukdom vars orsak är okänd. En del forskare misstänker att sjukdomen beror på nedsatt mikrocirkulation under kvällen och natten.

Sjukdomen är ofta ärftlig och debuterar vanligen i 30- till 40-årsåldern. Det finns också en form av sjukdomen som inte är ärftlig. Orsaker kan då vara järnbrist, njursvikt, diabetes, en reumatisk sjukdom eller annan sjukdom. Ibland är besvären en biverkning av vissa läkemedel, till exempel antidepressiva läkemedel eller läkemedel mot epilepsi. Då debuterar den vanligen senare i livet.

Lättare motion brukar minska besvären vid Restless Legs Syndrome (RLS) eller Willis-Ekboms sjukdom (WED). Den som får sjukdomen bör även vara försiktigt med nikotin, alkohol och koffein, som kan förvärra besvären. Massage och avslappning kan också ge lindring, liksom värme eller kyla på fötterna och benen. Det finns även olika läkemedel som kan hjälpa.