Funktionella neurologiska symtom

De flesta patienter med funktionella neurologiska symtom har fler än ett symtom.

Diagnosen funktionella neurologiska symtom visar inga skador i nervsystemet, men nervsystemet fungerar inte korrekt. Det finns mycket som fortfarande är okänt om vad som går fel i nervsystemet, som orsakar funktionella neurologiska symtom.

Synonymer

  • dissociativa symtom
  • konversionssymtom