Funktionella neurologiska symtom

De flesta patienter med funktionella neurologiska symtom har fler än ett symtom.

Funktionell Neurologisk Symtomstörning (FNS) visar inga skador i nervsystemet, men nervsystemet fungerar inte korrekt. Det finns mycket som fortfarande är okänt om vad som går fel i nervsystemet, som orsakar de neurologiska symtomen. 

Symtomen kan vara svaghet i en kroppsdel, tremor (skakningar), domningar eller frånvaroattacker som har att göra med de delar av nervsystemet som sköter rörelse eller känsel. De kan vara svåra för såväl patienter som sjukvårdspersonal att förstå. På engelska är benämningen Functional Neurological Disorder (FND) nedan finns en länk till information på svenska, FND Guide.

Synonymer

  • Dissociativa symtom
  • Konversionssymtom
  • Funktionell Neurologisk Symtomstörning (FNS)
  • Functional Neurological Disorder (FND)
  • Funktionell neurologisk motorisk störning