Vår organisation

Neuroförbundet består av en förbundsstyrelse, ett förbundskansli och våra 70 lokala föreningar samt 16 regionförbund runt om i Sverige. Förbundskongressen är Neuroförbundets högsta beslutande organ och utgörs av ombud från föreningarna.

förbundskongressen beslutas om organisationens handlingsplan och prioriterade områden för fyra år i taget.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet bedrivs och genomförs i enlighet med förbundets ändamål på ett betryggande sätt. De hjälper till att avgöra prioriteringar för förbundet i större frågor.

Förbundskansliet ansvarar för att genomföra aktiviteter som verkställer det som är fastställt i förbundets handlingsplan. Det innebär bland annat att arrangera större kampanjer, ge stöd åt våra föreningar för att underlätta deras arbete och tillhandahålla kunskap och information i lämpliga kanaler.

Föreningslivet beslutar vilka aktiviteter de ska genomföra regionalt för sina medlemmar. Våra regionförbund arbetar en hel del med intressepolitisk påverkan lokalt.