Von Hippel-Lindaus sjukdom

Von Hippel-Lindaus sjukdom är ett ärftligt syndrom som medför starkt ökad risk att utveckla tumörer och vätskefyllda blåsor (cystor) i olika delar av kroppen. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade och är ofta multipla. Tumörer som främst förknippas med Von Hippel-Lindaus sjukdom är kärltumörer (hemangioblastom) i lillhjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och ögats näthinna (angiomatosis retinae). Svårighetsgraden skiljer sig mellan olika personer.

Synonymer till Von Hippel-Lindaus sjukdom

  • Hippel-Lindaus syndrom
  • Lindaus sjukdom
  • Retinocerebellär angiomatos​