Inklusionskroppsmyosit

Inklusionskroppsmyosit är en muskelsjukdom. Sjukdomen ingår i gruppen idiopatisk (orsaken okänd) myosit (muskelinflammation). Här ingår också polymyosit (inflammation i flera muskler) och dermatomyosit (muskel- och hudinflammation). Sannolikt har många med inklusionskroppsmyosit tidigare felaktigt fått diagnosen polymyosit.

Synonymer till Inklusionskroppsmyosit

  • Inclusion body myositis
  • IBM