Spontan intrakraniell hypotoni (SIH)

Spontan intrakraniell hypotoni, SIH, orsakas av läckage av cerebrospinalvätska i spinalkanalen. Cerebrospinalvätskan omger hjärnan och ryggmärgen och omsluts av den yttersta hjärnhinnan, duramater. Det finns flera olika orsaker till varför det kan läcka ut cerebrospinalvätska.

Det kan orsakas av medicinska ingrepp såsom till exempel lumbalpunktion eller operation (det kallas iatrogen orsak). Det kan även orsakas av trauma eller skada och ibland uppstår det läckage spontant, av sig själv. Personer som får spontana läckor har ibland någon typ av bindvävssjukdom som gör att deras duramater inte är så hållbar.

SIH uppskattas årligen drabba ca 5/100 000 men är sannolikt underdiagnostiserat.
SIH förekommer i alla åldrar men är vanligast i 40-årsåldern, kvinnor drabbas oftare än män.

Symtomen på SIH är främst huvudvärk som är värst i upprätt läge och som blir bättre i liggande (det kallas ortostatisk huvudvärk). Vidgning av vener i hjärnan och dragning av hjärnans smärtkänsliga strukturer i upprätt läge tros vara det som orsakar huvudvärken. Över tid tenderar huvudvärken att bli mindre ortostatisk och mer konstant.

Förutom huvudvärk kan SIH ge besvär i form av illamående och kräkningar, yrsel, smärta och stelhet i nacken, känslighet för ljud och ljus, trötthet med mera.

Utredningen vid SIH består oftast av magnetröntgen, MR av hjärnan och spinalkanalen. För att hitta exakt plats för läckan görs olika typer av myelografier.

Behandlingen kan variera från sängläge under en tid, upprepade epidurala bloodpatch, operation till embolisering av venösa fistlar.

Prognosen är god för de patienter som behandlas.