TBE (tick-borne encephalitis)

TBE är en förkortning av tick-borne encephalitis som betyder fästingburen hjärninflammation. Den orsakas av ett virus som sprids av fästingar.

TBE är sällsynt men har successivt ökat i Sverige. Årligen rapporteras nu närmare 600 fall i landet. Det finns vaccin mot TBE. Du bör vaccinera dig om du bor eller vistas mycket i ett riskområde.

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från smittotillfället till att du blir sjuk i TBE, men det kan ta ända upp till en månad. Vid TBE är det vanligt att först få något eller några av följande symtom:

  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • trötthet
  • feber

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har TBE och känner dig mycket sjuk. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning vid sjukhus.

TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Långvariga problem för TBE-patienter

Om du har fått en hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation kan du behöva vårdas på sjukhus. Det kan ta flera månader att bli frisk om viruset har spridits till hjärnan eller hjärnhinnorna. Då kan det centrala nervsystemet påverkas och du kan få till exempel följande besvär:

  • gångsvårigheter
  • talrubbningar
  • koncentrationsstörningar
  • minnesstörningar
  • förlamningar.

Besvären kan finnas kvar under en lång tid. Ibland kan de bli bestående.

Sämre minne, motivation och motorik. Det är några av de problem som kan finnas kvar i flera år efter fästingburen hjärninflammation orsakad av TBE.

Läs mer om långvariga problem för TBE-patienter i avhandlingen från Malin Veje, disputerad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och infektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!