Tillsammans är vi många

Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet.

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar. 

Neuro är en oberoende organisation för alla som lever med neurologiska diagnoser samt närstående. Oavsett diagnos, och om du hittar den i vår lista eller inte, har vi mycket gemensamt. Du är inte ensam hos oss även om du har en väldigt ovanlig neurologisk diagnos.