Adrenoleukodystrofi och Adrenomyeloneuropati

Adrenoleukodystrofi (ALD) och adrenomyeloneuropati (AMN) är två varianter av en fortskridande sjukdom som drabbar både centrala och perifera nervsystemet. De ingår i gruppen peroxisomala sjukdomar.

Adrenoleukodystrofi är den klassiska och svåraste formen, som ger symtom tidigt och bara förekommer hos pojkar. Adrenomyeloneuropati har ett långsammare förlopp och kan ibland förekomma i en lindrig form även hos kvinnor.

Innehållsansvarig: Ingela Wettergrund