Cadasil

Cadasil är en ärftlig sjukdom som drabbar små och medelstora pulsådror (artärer) i kroppen, främst i hjärnan. Förändringar i artärernas väggar gör dem stelare och smalare och orsakar syrebrist som leder till hjärninfarkter. Infarkter i hjärnan (stroke) ger i sin tur symtom i form av förlamningar, språksvårigheter intellektuella och psykiska symtom.

Synonymer till cadasil

  • Cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikala infarkter och leukoencefalopati