Principiell ståndpunkt från Neuroförbundet i frågan om dödshjälp

Debatten om dödshjälp blossar upp med jämna mellanrum. Vi inom Neuroförbundet känner att diskussionen allt för ofta blir onyanserad och oreflekterad. Debatten rör sig främst på ett teoretiskt och principiellt plan, men berör många av våra medlemmar konkret och direkt i deras vardag.

Neuroförbundet tar starkt avstånd från alla former av aktiv dödshjälp, dvs. medicinska eller andra åtgärder som syftar till att avsluta liv. Skälen är tre:

  • Aktiv dödshjälp leder samhället och dess medborgare in på ett sluttande plan, där gränsdragningar blir omöjliga. Hur sjuk ska en patient vara, hur svårt ska hans eller hennes lidande vara för att han eller hon ska bli aktuell för dödshjälp? Och vem ska fälla dessa avgöranden? Många av våra medlemmar lever liv som av vissa debattörer pekats ut som icke meningsfulla.
  • Aktiv dödshjälp skuldbelägger våra redan hårt prövade medlemmar. Vem orkar kräva vård eller kostsamma läkemedel för att leva ännu en sommar eller få uppleva ännu en jul i kretsen av de närmaste, om ens läkare redan aktivt avslutat livet för en mer livstrött patient i rummet bredvid?
  • Aktiv dödshjälp öppnar upp för en tvekan om huruvida vård och forskning satsar allt för att lindra och bota svåra neurologiska sjukdomstillstånd. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom forskning runt sjukdomar som Parkinson och MS. Hur kan vi vara säkra på att samhället satsar på fortsatt forskning, om samma samhälle kan tänka sig att erbjuda patienter med dessa diagnoser hjälp att dö?

I relief till denna fråga står frågan om att avsluta livsuppehållande behandlingar. Neuroförbundet menar att alla tillgängliga resurser ska sättas in för att lindra smärta, ångest och lidande för patienter i livets slutskede. Ingen människa ska behöva ha ont eller känna ångest när slutet närmar sig, utan ska ha rätt till maximal smärtlindring och även rätt till att tacka nej till l behandling. I Sverige ska ingen psykiskt frisk människa utsättas för tvångsvård.

Debatten om aktiv dödshjälp handlar för Neuroförbundet om alla människors lika värde. Alla människor i Sverige ska kunna känna sig säkra på att forskning och vård är helt inriktade på att bota och lindra och värna livet – oavsett vem man är, om man har en funktionsnedsättning eller inte eller var i landet man väljer att bo.

Neuroförbundet är därför:

  • för alla människors lika värde och rätt till livet – och rätt till ett värdigt avslut.
  • mot alla åtgärder från samhället som syftar till att avsluta dess medborgares liv.
  • för alla människors rätt till maximal vård och rätt till att avstå från livsuppehållande åtgärder.