Beckers muskeldystrofi (BMD)

BMD ingår i sjukdomsgruppen dystrofinopatier, vilka orsakas av brist på eller nedsatt funktion av proteinet dystrofin. Diagnosen medför en fortskridande muskelsvaghet. Förekommer nästan bara hos pojkar och män.

En likartad men svårare sjukdom som också orsakas av dystrofinbrist är Duchennes muskeldystrofi (DMD). Båda diagnoser beror på förändringar (mutationer) i samma arvsanlag (gen), dystrofingenen (DYS).

Synonymer till Beckers muskeldystrofi

  • BMD