Framsidan på Neurorapporten 2023. Illustration.

Är patienten rustad för e-hälsa?

Neurorapporten 2023 undersöker tillgången till e-hälsa för personer med neurologisk diagnos genom att kartlägga Neuroförbundets medlemmars erfarenheter. Rapporten lanserades under Neurologiveckan i Uppsala, den 10 maj 2023. Ladda ner den som pdf längre ner på denna sida.

E-hälsa avser användningen av digital teknik såsom dator, smarttelefon eller uppkopplade mätutrustningar i ett hälsosammanhang. Rapporten utvärderar också e-hälsotjänsters användarvänlighet samt tar upp vad personer med neurologisk diagnos tycker om olika e-hälsolösningar.

Neuroförbundets medlemmars erfarenheter visar att e-hälsa har blivit en viktig del av neurosjukvården samtidigt som e-hälsotjänster måste bli mer flexibla och användarvänliga. Dessutom bör vården bemöta patienternas behov och erbjuda anpassade alternativ till personer som varken kan eller vill använda digital teknik.

Neurorapportens slutsatser i fyra punkter:

  • E-hälsa används numera av en stor andel medlemmar. Sedan Neuroförbundets senaste medlemsenkät om e-hälsa som genomfördes 2018 är det många fler som använder e-hälsotjänster (cirka 90 procent). Det är även fler än tidigare som använder hälsoappar (drygt 40 procent idag) samt fler som har haft digitala läkarbesök.
  • Trots en bred användning av e-hälsolösningar finns det fortfarande en stor andel medlemmar som aldrig använder e-hälsotjänster (10 procent) eller undviker att göra det (20 procent). Medlemmar över 65 år samt medlemmar som uppger att de har sämre digitala kunskaper använder e-hälsa i mindre utsträckning än resterande.
  • Neuroförbundets medlemmar har väldigt varierande upplevelser när det gäller användningen av digital teknik i ett hälsosammanhang. Vissa svarande har en mycket positiv inställning till e-hälsas utveckling medan andra är mycket mer tveksamma till e-hälsolösningar och föredrar personlig kontakt. På samma sätt har medlemsenkätens svarande olika åsikter om delningen av sina hälsodata med vården eller forskningen. Knappt hälften av de svarande vill gärna dela sina hälsodata medan drygt 40 procent behöver mer information för att kunna ta ställning eller vet inte hur de ställer sig till det.
  • Enkätens resultat visar dessutom att e-hälsa underlättar kontakten med vården i vissa fall men gör det svårare i andra fall. Som följd till detta bör vården bemöta patienternas olika behov och erbjuda tillgängliga och användarvänliga tjänster samt andra lösningar för de personer som skulle behöva det. Vården behöver dessutom kommunicera mer om vilka e-hälsotjänster som erbjuds och hur de ska användas samt vara mer transparent och delge mer information kring hälsodatas användning.

Neurorapporten 2023

Är patienten rustad för e-hälsa? Läs rapporten som pdf.

FAKTA Neurorapporten

För nio år sedan, 2014, sjösatte Neuroförbundet satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

Beställ Neurorapporten

Vill du ha ett eget exemplar av den tryckta Neurorapporten 2023? Beställ här.

Beställ!
Bild på Jenny Ljungberg, Göteborg.

Därför är jag medlem i Neuroförbundet

Jenny Ljungberg
 

Relaterade nyheter

2023-05-23

Vår nya Neurorapport 2023 bör läsas av många

Neuroförbundet är nu i Göteborg och ska delta i Hjälpmedelsriksdagen samt Vitalis. Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Vitalis är Nordens ledande e-hälsomöte med mängder av föreläsningar och möten.

Läs mer
2023-05-15

Mer arbete krävs om Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa

Sverige har som mål att bli världsbäst i e-hälsa år 2025. I Neuroförbundets nya rapport om e-hälsa konstateras att mer måste göras om målet ska uppnås. Det skriver Lisa Lidbäck och Fanette Caudron, förbundsordförande respektive utredare på Neuroförbundet i en debattartikel på Altinget.

Läs mer
2023-03-21

Delar med sig av medlemmarnas erfarenheter

Nyligen fick vår juridiska rådgivare Maria Lillieroth tillfälle att presentera den bild som våra medlemmar ger oss om läget och vilka problem som är vanligast förekommande.

Läs mer
2023-03-07

Neuros utredare i intervju om Neurorapporten 2022

Neurorapporten 2022 handlade om hjälpmedel. Neuros utredare Fanette Caudron intervjuades av Folkhälsodalen inför Almedalen 2022. Se och lyssna på samtalet.

Läs mer
2023-03-01

Kära älskade rullstol!

Så här på ”internationella rullstolsdagen” vill jag hylla och tacka dig för alla möjligheter och upplevelser vi har upplevt och skapat tillsammans. En gång för många år sedan existerade du bara i mitt huvud som en mardröm jag aldrig ville uppleva. Då i mitt sinne var du finalen. För med dig i mitt liv skulle allt vara kört. Inget kunde vara mer fel.

Läs mer
2022-09-15

Hjälpmedel – en väg till ett värdigt liv

Neuromedlemmen Annalena Lindquist är en av många som har stor nytta av hjälpmedel. Så här använder hon sig av dem.

Läs mer
2022-08-25

Sammanställning av riksdagspartiernas synpunkter om hjälpmedel

Inför riksdagsvalet 2022 har vi på Neuro skickat frågor om hjälpmedelsförsörjningen och en sammanfattning av Neurorapportens slutsatser till alla riksdagspartier, nämligen Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP), för att ta del av deras synpunkter. I denna artikel sammanställer vi deras svar och förslag för att förbättra tillgången till hjälpmedel över landet.

Läs mer
2022-08-16

Inför valet 2022

I Neurorapporten 2022 som handlade om hjälpmedel kan vi konstatera att endast hälften av de svarande på frågorna uppger att de har varit fullt delaktiga under förskrivningsprocessen. Resten tycker att de har delvis kunnat påverkat valet av hjälpmedel. Det betyder att de hade velat bli mer lyssnade på.

Läs mer
2022-05-18

Riksdagsledamöter tog del av Neurorapporten

Under Hjälpmedelsriksdagen i Göteborg den 16 maj lanserade Neuro den helt färska Neurorapporten. Den som vill veta hur situationen ser ut för dem i behov av hjälpmedel gör klokt i att läsa rapporten.

Läs mer
2021-05-21

Ny rapport - Ojämlik vård drabbar Neuros medlemmar

Tillgången till rehabilitering ser olika ut i landet beroende på var du bor och vilken diagnos du har. Alldeles för få får träffa ett multiprofessionellt rehabiliteringsteam och regioner följer inte upp sina egna åtgärdsförslag. Det är något av innehållet i årets Neurorapport.

Läs mer