Framsidan på Neurorapporten 2022. Illustration.
Illustration: Bedow.

Allt färre får tillgång till livsviktiga hjälpmedel

Neurorapporten 2022 undersöker tillgången till hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Den tar även upp vad anhöriga till personer med neurologisk diagnos tycker om tillgången till hjälpmedel.

Rapporten bygger på resultaten från vår senaste medlemsundersökning. Drygt 3 700 medlemmar över hela landet svarade på vår undersökning. Neurorapporten 2022 är därmed ett mycket värdefullt faktaunderlag för att kunna identifiera brister och förbättringsområden. I rapporten ger vi även plats till Sveriges Arbetsterapeuter som reflekterar över möjligheter och hinder gällande hjälpmedelsförskrivning. Rapporten avslutas med att ta upp vad riksdagspartierna tycker om den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen.

Neurorapportens slutsatser i fyra punkter:

Utifrån de svar som vi har fått från våra medlemmar kan vi konstatera att tillgången till hjälpmedel är ojämlik över landet och dra följande slutsatser:

  • Hjälpmedelsförsörjningen är alltför restriktiv idag gå närmare fyrtio procent av enkätens svarande saknar något eller några hjälpmedel. Det är många som saknar hjälpmedel för basala behov såsom förflyttningshjälpmedel och hjälpmedel i hemmet. Dessutom är det fler och fler som själv köper hjälpmedel.
  • Patientens delaktighet och rätt till information bör stärkas eftersom många upplever att de inte har kunnat påverka valet av hjälpmedel så mycket som de hade önskat.
  • Tillgången till fritidshjälpmedel är mycket begränsad i alla regioner. Drygt tio procent av de svarande anser att de har fått tillräcklig information om fritidshjälpmedel.
  • Det finns stora skillnader över landet vad gäller hjälpmedelsavgifter och avgiftssystemen ser olika ut, vilket bidrar till en ojämlik tillgång till hjälpmedel. Drygt tjugo procent av de svarande uppger att de någon gång har avstått från att skaffa hjälpmedel eftersom de inte hade råd med det.

 

Summery In English

This report aims to investigate how access to assistive devices for people with neurological conditions is impacted by regional policies and directives. Our following conclusions are based on our members’ experiences and our survey that was sent to our members during January 2022. This report is a follow-up on one of our earlier reports, Neurorapporten 2017.

Nu finns även de regionala rapporterna att hämta här:

Ja! Jag vill läsa Neurorapporten som pdf

Jobbar du inom vården?

Neuros integritetspolicy

Jag godkänner

Genom att ladda ner Neurorapporten 2022 godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuros integritetspolicy (neuro.se/integritet)

FAKTA Neurorapporten

För sju år sedan, 2014, sjösatte Neuro satsningen på att ”sätta neurologin på kartan” med hjälp av en årlig Neurorapport. Neurorapporterna behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden.

 

Innehållsansvarig: Fanette Caudron

Beställ Neurorapporten

Vill du ha ett eget exemplar av den tryckta Neurorapporten 2022? Beställ här.

Beställ!
 

Relaterade nyheter

2023-03-21

Delar med sig av medlemmarnas erfarenheter

Nyligen fick vår juridiska rådgivare Maria Lillieroth tillfälle att presentera den bild som våra medlemmar ger oss om läget och vilka problem som är vanligast förekommande.

Läs mer
2023-03-07

Neuros utredare i intervju om Neurorapporten 2022

Neurorapporten 2022 handlade om hjälpmedel. Neuros utredare Fanette Caudron intervjuades av Folkhälsodalen inför Almedalen 2022. Se och lyssna på samtalet.

Läs mer
2023-03-01

Kära älskade rullstol!

Så här på ”internationella rullstolsdagen” vill jag hylla och tacka dig för alla möjligheter och upplevelser vi har upplevt och skapat tillsammans. En gång för många år sedan existerade du bara i mitt huvud som en mardröm jag aldrig ville uppleva. Då i mitt sinne var du finalen. För med dig i mitt liv skulle allt vara kört. Inget kunde vara mer fel.

Läs mer
2022-09-15

Hjälpmedel – en väg till ett värdigt liv

Neuromedlemmen Annalena Lindquist är en av många som har stor nytta av hjälpmedel. Så här använder hon sig av dem.

Läs mer
2022-08-25

Sammanställning av riksdagspartiernas synpunkter om hjälpmedel

Inför riksdagsvalet 2022 har vi på Neuro skickat frågor om hjälpmedelsförsörjningen och en sammanfattning av Neurorapportens slutsatser till alla riksdagspartier, nämligen Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP), för att ta del av deras synpunkter. I denna artikel sammanställer vi deras svar och förslag för att förbättra tillgången till hjälpmedel över landet.

Läs mer
2022-08-16

Inför valet 2022

I Neurorapporten 2022 som handlade om hjälpmedel kan vi konstatera att endast hälften av de svarande på frågorna uppger att de har varit fullt delaktiga under förskrivningsprocessen. Resten tycker att de har delvis kunnat påverkat valet av hjälpmedel. Det betyder att de hade velat bli mer lyssnade på.

Läs mer
2022-05-18

Riksdagsledamöter tog del av Neurorapporten

Under Hjälpmedelsriksdagen i Göteborg den 16 maj lanserade Neuro den helt färska Neurorapporten. Den som vill veta hur situationen ser ut för dem i behov av hjälpmedel gör klokt i att läsa rapporten.

Läs mer
2021-05-21

Ny rapport - Ojämlik vård drabbar Neuros medlemmar

Tillgången till rehabilitering ser olika ut i landet beroende på var du bor och vilken diagnos du har. Alldeles för få får träffa ett multiprofessionellt rehabiliteringsteam och regioner följer inte upp sina egna åtgärdsförslag. Det är något av innehållet i årets Neurorapport.

Läs mer
2020-12-03

Nu finns särskilda neuroteam på Gävleborgs alla tre sjukhus

Region Gävleborg har under de senaste åren utvecklat särskilda neuroteam som nu finns på länets alla tre sjukhus. Patienter med de neurologiska diagnoserna Parkinson, MS och ALS får upp till elva olika specialister runt sig – uppemot 500 drabbade får hjälp av teamen varje år.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet