Nemalinmyopati

Nemalinmyopati är en medfödd (kongenital) muskelsjukdom (myopati). De dominerande symtomen är samma som vid andra kongenitala myopatier och utgörs av muskelsvaghet och muskelslapphet. Symtomens svårighetsgrad varierar mellan olika personer med sjukdomen, från svår muskelsvaghet och muskelslapphet i stora delar av kroppen redan vid födseln, till en lindrig form som visar sig först i vuxen ålder.