Myelit

Myelit är ett samlingsbegrepp för inflammation i ryggmärgen. Inflammationen kan vara orsakad av en autoimmun sjukdom, det vill säga ett felaktigt riktat immunologiskt angrepp mot kroppsegen vävnad. Det kan även vara en följd av en infektion, till exempel en herpesvirusinfektion eller borrelia.

Några sjukdomar som ofta ger myeliter är multipel skleros (MS), akut disseminerad encefalomyelit (ADEM) och neuromyelitis optica (NMO).

Besvären vid kronisk myelit påminner en del om sjukdomen multipel skleros (MS). Svaghet och påverkan av känseln förekommer nästan alltid och ibland även smärta.

Det finns också autoimmuna myeliter som inte är kopplad till någon annan sjukdom. Dessa kallas då akut transversell myelit och kan vara en övergående inflammation.

Det finns också andra inflammatoriska sjukdomar som kan ge myeliter men som också angriper andra organ, till exempel lungor eller leder.

Källa: 1177.se och Netdoktor.se